Monday, 31 December 2012

kat monkey beach, telok bahangikan tilapia yang kaknab dapat kat parit dekat roundabout Jusco

melenting dia

titi terapung, taman negara, telok bahang, penang

lover's island, telok bahang, penang

telok bahang, monkey beach

taman negara, telok bahang